Paneler

Det finns tre olika Nordic Ice paneler; Dove-Tail, Spline och Square Edge. Samtliga paneler består av miljövänliga polymerskivor som kan sammanfogas till en kantfri yta. Det som skiljer panelerna åt är hur de sammanfogas och för vilket ändamål de rekommenderas. Läs vidare om respektive panel nedan.

Dove-Tail
Panelen sammanfogas som ett pussel. En medelstor rink på 200m2 tar enbart någon timme att sätta ihop. Produkten passar utmärkt för både inomhus- och utomhusinstallationer. Livslängden är dubbelt så lång jämfört med ett sammanfogningssystem med skenor, vilket är standard hos flera tillverkare av syntetisk is. Panelen erbjuds i fyra olika tjocklekar;
 

Tjocklek 1/4" (=0,6 cm), längd 2,3 m, bredd 1,15 m, kvadratmeter 2,61 m2. Rekommenderas för privatbruk där underlaget är hårt och jämnt.

Tjocklek 3/8" (=0,9 cm), längd 2,3 m, bredd 1,15 m, kvadratmeter 2,61 m2. Rekommenderas för privatbruk.

Tjocklek 1/2" (=1,3 cm), längd 2,3 m, bredd 1,15 m, kvadratmeter 2,61 m2. Rekommenderas för alla ändamål.

Tjocklek 3/4" (=1,9 cm), längd 2,3 m, bredd 1,15 m, kvadratmeter 2,61 m2. Rekommenderas för professionell användning och där underlaget är ojämnt. 


Spline
Panelen sammanfogas med hjälp av skenor. Produkten passar utmärkt för mer permanenta installationer inomhus. Inköpspriset är lägre än för Dove-Tail, men livslängden är betydligt kortare. Panelen erbjuds i en tjocklek;

Tjocklek 3/4" (=1,9 cm), längd 2,43 m, bredd 1,36 m, kvadratmeter 3,3 m2. Rekommenderas för professionell användning och där underlaget är ojämnt.


Square Edge
Panelerna har helt raka kanter vilket gör att de bör läggas på ett jämnt underlag där temperaturen inte skiftar. Produkten passar utmärkt för permanenta installationer där panelerna kan fästas i underlaget. Panelen erbjuds i fyra olika tjocklekar;
 

Tjocklek 1/4" (=0,6 cm), längd 2,43 m, bredd 1,36 m, kvadratmeter 3,3 m2

Tjocklek 3/8" (=0,9 cm), längd 2,43 m, bredd 1,36 m, kvadratmeter 3,3 m2

Tjocklek 1/2" (=1,3 cm), längd 2,43 m, bredd 1,36 m, kvadratmeter 3,3 m2.

Tjocklek 3/4" (=1,9 cm), längd 2,43 m, bredd 1,36 m, kvadratmeter 3,3 m2

Kontakta oss så hjälper vi dig att välja den panel som bäst motsvarar dina behov och önskemål!

 

      Nästa event

         Nästa event

x