Bilder

30m Speedtrack med lasertidtagning och avancerad bromsmaskin

Skottstation med targets

Hallen sett från speedtracken

Stora rinken

All-star tester

Lilla rinken


      Nästa event

         Nästa event

x